Wszystkie Farby do betonu Aksilbet, są odznaczone Aprobatą Technicznego Instytutu Techniki Budowlanej. Odznaczenie to potwierdza wysoką jakość preparatów Aksilbet oraz ich użyteczność, przy ochronie betonowych powierzchni. Farby są także zgodne ze wszystkimi wymaganiami higienicznymi, które dotyczą substancji stosowanych w budownictwie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Atest Higieniczny farb do betonu AksilbetAtest higieniczny farb do betonu Aksilbet

Aprobata Techniczna IBDiM dla farb do betonu AksilbetAprobata Techniczna IBDiM dla farb do betonu Aksilbet