Jak malować figurki ogrodowe farbą do betonu Aksilbet

Jak malować figurki ogrodowe farbą do betonu Aksilbet
Opublikowano przez Admin

Farba Aksilbet przeznaczona jest do malowania elementów betonowych, w tym figurek ogrodowych. Dostępna jest w różnych kolorach. Dzięki zawartości środka silikonowego tworzy nienasiąkliwe powłoki odporne na czynniki atmosferyczne i w pełni zmywalne. Przed aplikacją farby do betonu Aksilbet zapoznaj się z instrukcją obsługi.

  1. Suchą szczotką usuń z figur zabrudzenia i suche fragmenty betonu.
  2. Betonową ozdobę dokładnie umyj wodą. Nie używaj mydła. Zaleca się użycie węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej.
  3. Aby malowanie było łatwiejsze umieść figurkę na odpowiednio zabezpieczonym stole, najlepiej obrotowym.
  4. Pomaluj ozdobę farbą do betonu Aksilbet o neutralnej barwie. Szczególną uwagę zwróć na wszelkie zała­ma­nia i zagłę­bi­enia. W celu dokład­niejszego pokrycia ozdoby ogrodowej uży­waj pęd­zli o różnych wielkoś­ci­ach. Poczekaj aż warstwa całkowicie wyschnie.
  5. Farbą do betonu maluj na zewnątrz budynku albo ewen­tu­al­nie w bardzo dobrze wenty­lowanym pomieszczeniu.
  6. Poma­luj fig­urkę w wybranych przez ciebie kolorach:

najpierw zas­tanów się jakimi bar­wami pokry­jesz ozdobę, stwórz plan i zaz­nacz poszczególne części odpowied­nimi odcieni­ami,
pamię­taj o dokład­nym myciu pęd­zla, kiedy zamierzasz zmienić kolory farby do betonu Aksilbet. W tym celu użyj czys­tej wody z kilkoma kro­plami deter­gentu. Korzys­tanie z roz­puszczal­nika nie jest konieczne, osuszaj betonową figurkę do ogrodu przez około 24 godziny. Po upły­wie tego czasu, sprawdź czy ozdoba jest wystar­cza­jąco sucha i czy nie wymaga drob­nych poprawek.

Gdzie umieścić figurę pomalowaną farbą do betonu

Betonową fig­urkę należy ustawić na suchej, dobrze odsąc­zonej powierzchni. Ziemia lub ściółka może być mocno wilgo­tna, co często powoduje pęcherze i łuszcze­nie się farby, nawet bardzo dobrej jakości. Dlat­ego ozdobę najlepiej ustawić na:

  • żwirze
  • kamieni­ach
  • kostce brukowej
  • betonowej posadzce

Jeśli jed­nak chcesz, żeby twój kras­nal stał na trawniku, warto pomyśleć o jakimś betonowym postumencie.

Zadaj pytanie on-line | eZelazny.pl Napisz do nas... Wyślij