Jak odnowić betonowe schody

Jak odnowić betonowe schody
Opublikowano przez Admin

Betonowe schody można odnowić malując je farbą do betonu Aksilbet w wybranym kolorze. Farba do betonu odporna jest na czynniki atmosferyczne i chemiczne. Tworzy samooczyszczające się powłoki, zapewniając efekt czystych schodów przez wiele lat. To tania alternatywa dla płytek. Dzięki instrukcji obsługi dowiesz się jak użyć farby do betonowych schodów. 

Napraw ewentualne pęknięcia

Z uwagi na częste zmi­any tem­per­atury i wilgoć schody zewnętrzne narażone są na pęknię­cia. Jeśli uszkodzenia są dość znaczne należy poprosić o pomoc fachowca, z małymi defek­tami można poradzić sobie samodziel­nie. Jak? Potrzebne są odpowied­nie mate­ri­ały:

  • cemen­towa zaprawa wyrównu­jąca, a jeśli warstwa zaprawy będzie miała grubość więk­szą niż 1 cm, należy pod nią zas­tosować masę sczepną (mieszanka cementu, wypeł­ni­aczy i sub­stancji mody­fiku­ją­cych)
  • Na początek należy dokład­nie oczyś­cić miejsce, które chcemy naprawić. Należy usunąć brud,  tłuszcz, pokrus­zony beton. W tym celu można użyć met­alowej szpachelki.

  • Następ­nie, dobę przed planowaną naprawą, należy nasy­cić frag­ment schodów wodą. To samo należy uczynić tuż przed rozpoczę­ciem prac.
  • Grubość warstwy masy sczep­nej nałożonej na pęknię­cie to 2–3 mm. Masę tę nanosimy pęd­zlem na całą powierzch­nię, uwzględ­ni­a­jąc wszys­tkie szczeliny i nierówności.

  • Kole­jnym krok­iem jest nałoże­nie zaprawy wyrównu­jącej. Należy rozpocząć zaraz po naniesie­niu masy sczep­nej. W tym celu można posłużyć się met­alową szpachlą lub pacą. Poje­dyncza warstwa zaprawy wyrównu­jącej nie powinna być grub­sza niż 5 cm.

Po wyschnię­ciu zaprawy (min. 24 godziny) należy poma­lować schody farbą do betonu. Mal­owanie wykonuje się przy pomocy pęd­zla, wałka lub natrysku hydro­dy­nam­icznego. By betonowe naw­ierzch­nie nie chłonęły wilgoci trwale musimy je impreg­nować far­bami do betonu co 3–4 lata. Najlepiej sprawdzi się farba do betonu Aksilbet odporna na ścieranie.

Zadaj pytanie on-line | eZelazny.pl Napisz do nas... Wyślij