Ochrona danych osobowych

Do przejrzenia zawartości strony ofertowej farbydobetonu.eu użytkownik nie musi podawać danych osobowych. Ich podanie jest natomiast niezbędne do otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i nawiązania kontaktu. Wypełniając formularz zapytaniowy i kontaktowy udostępniasz nam imię, nazwisko i e-mail (telefon nie jest wymagany). Dane osobowe powierzone przez Klienta nie zostają udostępnione osobom trzecim w jakimkolwiek celu. Każdą osobę korzystającą z serwisu obowiązuje polityka prywatności.

Dane zbierane automatycznie

Część danych zbierana jest automatycznie. Odwiedzając stronę farbydobetonu.eu użytkownik przekazuje nam dane dotyczące swojej witryny (adres IP, typ przeglądarki itd.). Dane używamy do analizy zachowań użytkowników, by udoskonalać stronę, mając na uwadze potrzeby internautów oraz do zbierania danych demograficznych.

Bezpieczne przechowywanie danych

Strona ofertowa farbydobetonu.eu powierzone dane osobowe przechowuje przy zachowaniu wszelkich zasad i zabezpieczeń zgodnych z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997roku (Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Firma Żelazny Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 8
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP: 818-15-81-914
tel. 603 454 630
e-mail zamowienia@ezelazny.pl