Jak pomalować betonowe ogrodzenie farbą Aksilbet

Jak pomalować betonowe ogrodzenie farbą Aksilbet
Opublikowano przez Admin

Farby Aksilbet służą do malowania nowych ogrodzeń i renowacji starych. Dzięki zawartości środka silikonowego tworzą nienasiąkliwe powłoki, odporne na czynniki atmosferyczne (woda, promieniowanie UV). Farby do betonowych ogrodzeń Aksilbet tworzą samooczyszczające się powłoki. Dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych. Przeczytaj jak pomalować ogrodzenie farbą Aksilbet. 

  1. Przy­go­tuj podłoże. Powinno być wyse­zonowane, pozbaw­ione kurzu, łuszczą­cych się powłok starych farb. Zaleca się zmy­cie powierzchni wodą z deter­gen­tem, pod ciśnie­niem, spłukanie i wysuszenie.
  2. Miejsca zagrzy­bione, porośnięte mchem należy oczyś­cić, zdezyn­fekować i zaim­preg­nować impreg­natem ochron­nym

  3. Jeśli masz do czynienia ze starym ogrodze­niem powinieneś go wcześniej zaim­preg­nować impreg­natem i poma­lować powierzch­nię dwukrot­nie farbą do betonu Aksilbet.
  4. Farby do betonu powinny być wymieszane

  5. Do pier­wszego mal­owa­nia roz­cieńcz farbę wodą w sto­sunku 3:1 (gdzie 3 oznacza pro­por­cję farby, 1 wody)
  6. Jeśli masz do czynienia z bardzo zwartym podłożem właś­ciwy będzie sto­sunek 2:1 (kole­jno farba, woda)

  7. Pod­czas drugiego mal­owa­nia nie roz­cieńczaj farby

Warunki, w jakich należy malować

Farby do betonu Aksil­bet należy stosować, gdy tem­per­atura otoczenia nie jest niższa niż 5ºC i wyższa niż 30ºC. Farba na ogrodze­niu w temp. 20ºC schnie w ciągu godziny, pełne wysy­chanie następuje po 8 godzinach.

Wybierz odpowied­nie narzędzie do malowania

Farbę do betonu możesz nanosić za pomocą pęd­zla, wałka lub natrysku pneu­maty­cznego lub hydrodynamicznego.

Zadaj pytanie on-line | eZelazny.pl Napisz do nas... Wyślij