Celem strony internetowej farbydobetonu.eu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnionych w serwisie. Wszystkich użytkowników obowiązuje polityka korzystania ze strony. Jeśli jej nie akceptujesz, nie wchodź na stronę i nie korzystaj z jej zawartości.

Prawa do serwisu

Wszelkie prawa do strony farbydobetonu.eu wraz z jej zawartością należą do firmy Żelazny Sp. z o.o. Przez zawartość rozumiemy część tekstową oraz graficzną (teksty, grafiki, logo, zdjęcia, formularze). Serwis zarówno w całości, jak i w poszczególnych elementach jego zawartości podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

Właściciel strony ma prawo do zmiany jej zawartości w dowolnym momencie, bez informowania o tym kogokolwiek. Ma prawo usunąć produkty, usługi, promocje, zmienić ceny, zmodyfikować formularz itd. Wszelkie zmiany obowiązują z dniem wprowadzenia ich na stronę farbydobetonu.eu

Zasady korzystania ze strony

Użytkownik może korzystać ze strony farbydobetonu,eu oraz jej zawartości jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Każdy inny sposób wykorzystania strony i jej zawartości (kopiowanie, sprzedawanie, rozpowszechnianie), bez pisemnej zgody właściciela strony, jest niezgodny z prawem. W takiej sytuacji właściciel ma prawo dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu bezprawnego korzystania ze strony. Ewentualne spory będą rozpatrywane przed polskimi sądami powszechnymi, zgodnie z polskim prawem.

Użytkownik nie może zamieszczać na stronach internetowych linków prowadzących do serwisu i jego zawartości, jeśli zawierają treść niezgodną z prawem, naruszają zasady współżycia społecznego i prawa osób trzecich.

Użytkownik jest zobowiązany do podawania aktualnych i prawdziwych danych podczas wypełniania formularza zapytaniowego i kontaktowego oraz nawiązując kontakt mailowy lub telefoniczny z doradcami, pracownikami sklepu.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników uzyskasz w zakładce Polityka prywatności.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe

Firma Żelazny Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 8
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP: 818-15-81-914
tel. 603 454 630
e-mail zamowienia@ezelazny.pl

Postanowienia końcowe

Właściciel strony dołoży wszelkich starań, by strona działała prawidłowo, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu serwisu lub dostępnych w nim usług, w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od właściciela.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony farbydobetonu.eu częściowo lub w całości, w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzania nowych rozwiązań funkcjonalnych. Ma prawo do wprowadzania zmian do regulaminu w każdym czasie, obowiązują one od chwili udostępnienia ich na stronie serwisu.

Zasady obowiązują od chwili udostępnienia ich na stronie farbydobetonu.eu.